Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Powitaj Kobiecość obowiązujący od 10.11.2015r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sprzedawca
Sklep internetowy Powitaj Kobiecość działający pod adresem internetowym www.powitajkobiecosc.pl oraz jego subdomenach jest własnością ARTENS, ul. Pasteura 6a/3, Warszawa NIP:727 229 02 05 REGON: 471 645 605

1.2. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez Powitaj Kobiecość odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne
1.3.1 Do korzystania z usług Powitaj Kobiecość niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Powitaj kobiecość. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
1.3.2 Zamówienie w sklepie internetowym powitajkobiecosc.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych.
1.3.3 Dostęp do Powitaj kobiecość może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari)

2. ZAKUPY W POWITAJ KOBIECOŚĆ
2.1. Działalność
Powitaj kobiecość prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.powitajkobiecosc.pl.
2.2. Obszar działania
Usługi oferowane przez Powitaj kobiecość dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
2.3. Kupujący
Z oferty Powitaj kobiecość mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
2.4. Informacje o produktach
2.4.1 Zamieszczone na stronie internetowej Powitaj kobiecość informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Powitaj kobiecość dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
2.5. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Powitaj kobiecość są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
2.6. Upusty, promocje i vouchery
2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez Powitaj kobiecość vouchera nie łączy się z innymi promocjami.
2.6.2 Powitaj kobiecość może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.
2.9. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Powitaj kobiecość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu www.powitajkobiecosc.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i dostawy, zgodnie z punktem 3.1
2.10. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca:
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
2.11. Dostawa i koszty dostawy
2.11.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Dostawa jest wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Powitaj kobiecość.
2.11.2. Przy wartości zamówienia równej lub wyższej 150,00 zł dostawa jest bezpłatna.
2.11.3 W przypadku zamówień realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską koszt dostawy zależy od wartości zamówienia:
2.11.3.1 przy wartości zamówienia mniejszej lub równej 149,99 zł koszt dostawy wynosi 12,49 zł.
2.11.3.2 przy wartości zamówienia równej lub wyższej niż 150,00 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł., tj. dostawa jest bezpłatna.

3. ZAMÓWIENIE KLIENTA

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj”.
3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
3.3. Prawo odstąpienia od umowy
3.3.1 Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Powitaj kobiecość [Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3.5.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
3.6 Skutki odstąpienia od umowy
3.6.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3.6.2 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy zawartej na aukcji publicznej
3.7. Termin realizacji dostawy
3.7.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od dostępności produktów oraz deklarowanego miejsca dostawy.
3.7.2 Dostawy realizowane, za pośrednictwem firmy kurierskiej, są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.
3.8. Dni wolne
3.8.1 Powitaj kobiecość nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
3.8.2 Powitaj kobiecość zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.
3.9. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
3.9.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską – najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Powitaj kobiecość.
3.10. Odmowa realizacji zamówienia
3.10.1 Powitaj kobiecość zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
3.10.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.
3.10.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez powitajkobiecosc.pl za wymagające potwierdzenia.
3.10.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
3.10.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
3.11. FakturaDo zamówienia dołączana jest faktura lub paragon obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia ARTENS do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Sposoby płatności
Klient Powitaj kobiecość dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
płatność kartą online
płatność przelewem online
płatność za pobraniem
4.2. Powitaj kobiecość nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz ARTENS a wykonane na numer rachunku nie będący własnością ARTENS.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawca.
5.1.2 Dostawca firmy kurierskiej:
5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.
5.1.2.2 Powitaj kobiecość nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.
5.2. Nieobecność Klienta
5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:
5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.
5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do powitajkobiecosc.pl.
5.2.2.3 powitajkobiecosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
5.2.2.4 Powitajkobiecosc.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę.
5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Powitaj kobiecość podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powitajkobiecosc.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ARTENS ul. Pasteura 6a/3, 02-093 Warszawa lub mailowo pod adres biuro@powitajkobiecosc.pl . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6.2. Powitaj kobiecość jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych Towarów wolnych od wad. Powitaj kobiecość jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ARTENS ul. Pasteura 6a/3, 02-093 Warszawa. Powitaj kobiecość zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Powitaj kobiecość ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Powitaj kobiecość nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
7.2. Dostarczenie wiadomości email
Powitaj kobiecość nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
7.3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Powitaj kobiecość dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.
7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.
7.5. Zmiana regulaminu
Powitaj kobiecość zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.powitajkobiecosc.pl.
7.6. Spory
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7 Przetwarzanie danych osobowych

Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym  Powitaj kobiecość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych.

7.7.1  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Tornado Kreacji Aleksandra Brzozowska z siedzibą w Warszawie, ul. Baboszewska 1/42, 02-647 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

7.7.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Tornado Kreacji Aleksandra Brzozowska z siedzibą w Warszawie, ul. Baboszewska 1/42, 02-647 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

7.8 Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania korespondencji o charakterze marketingowym wypisując się z listy mailingowej poprzez wysłanie maila z hasłem rezygnacja na adres marketing@powitajkobiecosc.pl.

8. Powitaj kobiecość – Zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony www.powitajkobiecosc.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody TORNADO KREACJI Aleksandra Brzozowska, ul. Baboszewska 1/42, 02-647 Warszawa, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

9. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży)
9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Powitaj kobiecość.